Nasze Przedszkole bierze udział w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej „Dzieci uczą rodziców” organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego. Celem akcji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa wśród najmłodszych, popularyzacja postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego trybu życia, a także zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy, które były przedmiotem lekcji.

W ramach akcji „Dzieci uczą rodziców” wszystkie zgłoszone placówki będą co miesiąc otrzymywać materiały dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć. Każda lekcja będzie składać się z dwóch części: w pierwszej nauczyciele wprowadzą dzieci w tematykę zajęć, a w drugiej – najmłodsi otrzymają zadanie do wykonania.

Więcej informacji oraz regulamin akcji dostępne na stronie organizatora:www.edu.crl.org.pl