O nas

Przedszkole im. Kubusia Puchatka jest placówką oświatową prowadzoną przez Gminę  Kudowa Zdrój. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu – Wydział Nadzoru Pedagogicznego w Wałbrzychu. Nasze przedszkole jest jedyną placówką publiczną funkcjonującą w mieście. Placówka usytuowana jest u podnóża lasu, w otoczeniu zielonego terenu, blisko parku zdrojowego. Przedszkole posiada 2 place zabaw: dla dzieci młodszych (z przodu budynku) i dla dzieci starszych (z tyłu budynku). W ogrodzie przedszkolnym znajdują się bezpieczne sprzęty, zapewniające dzieciom możliwość świetnej zabawy i wypoczynku o każdej porze roku. W chwili obecnej przedszkole posiada 243 miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Przedszkole dysponuje pomieszczeniami i wyposażeniem odpowiednim do właściwego przebiegu procesu wychowawczo-dydaktycznego i opieki.

Każda sala przedszkolna posiada  nowoczesny sprzęt ,  pomoce dydaktyczne oraz zabawki z atestami. Z powodu zwiększenia liczby dzieci,  które należało objąć edukacją przedszkolną zostały otwarte 4 dodatkowe odziały przedszkolne  w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II przy ulicy Pogodnej 9 oraz 2 oddziały przedszkolne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy T. Kościuszki 58. Przedszkole dysponuje kuchnią w której przygotowywane są smaczne i zdrowe  posiłki dla dzieci.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00

W tym czasie odbywają się zajęcia i zabawy planowane , inspirowane przez nauczycieli oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

Zaangażowani nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz wykonywanych zadań organizacyjnych.

W naszej pracy staramy się zapewnić dzieciom najlepszą opiekę oraz warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego. Dlatego też stosujemy metody nowatorskie i te, które już wcześniej zostały sprawdzone.

Nasze przedszkolaki przejawiają wiele talentów artystycznych, z chęcią biorą udział w licznych konkursach plastycznych, tanecznych, wokalnych, sportowych. Z dumą i ogromną radością przechowujemy zdobyte przez dzieci dyplomy, nagrody i puchary.

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak, aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców.

Przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami. Bierze udział w działaniach (konkursy, akcje) pozwalających włączyć się dzieciom w życie środowiska lokalnego i odkryć, że są jego częścią. Stwarzamy warunki do rozwijania indywidualnych zainteresowań i uzdolnień dzieci.

Przedszkole im. Kubusia Puchatka należy do Klubu Szkół UNICEF, do Dolnośląskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promującej Zdrowie, posiada tytuł “Optymistycznego Przedszkola”, “Bezpiecznego Przedszkola” oraz “Szkoły w Ruchu”.

ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
UMIESZCZONĄ NA NASZEJ STRONIE PRZEDSZKOLA !

Skip to content