Przedszkole promujące zdrowie

Nasze Przedszkole od kilku lat należy do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Realizując Program Promocji Zdrowia podejmujemy różnorodne działania i projekty edukacyjne kształtujące świadomość całej społeczności przedszkolnej na temat konieczności wspólnego dbania o zdrowie we wszystkich jego wymiarach.

W 2006 r Przedszkole otrzymało Wojewódzki  Certyfikat i należy do Dolnośląskiej Sieci Szkól i Przedszkoli Promujących Zdrowie.                                       

Opis programu:

Definicja przedszkola promującego zdrowie:
Przedszkole promujące zdrowie tworzy warunki i podejmuje działania, które sprzyjają:
• zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkola (dzieci, pracowników i rodziców dzieci),
• podejmowaniu przez członków społeczności przedszkola aktualnie i w przyszłości działań na rzecz zdrowia własnego i innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

Przedszkole promujące zdrowie realizuje zadania określone w obowiązujących aktach prawnych i w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a ponadto spełnia warunki określone w czterech standardach.

Standardy przedszkola promującego zdrowie:
1. Koncepcja pracy przedszkola, jego organizacja i struktura sprzyjają realizacji długofalowych, zaplanowanych działań dla wzmacniania zdrowia dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu dzieci, pracowników i rodziców dzieci.
3. Przedszkole prowadzi edukację zdrowotną dzieci i stwarza im warunki do praktykowania w codziennym życiu zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole podejmuje działania w celu zwiększenia kompetencji pracowników i rodziców dzieci w zakresie dbałości o zdrowie oraz do prowadzenia edukacji zdrowotnej dzieci

W tym celu  systematyczne działania związane z  promocją zdrowia skupiają się przede wszystkim na:
• przekazywaniu dzieciom spójnych i zrozumiałych dla nich informacji dotyczących zdrowia i zachowań z nim związanych,
• pytaniu dzieci o zdanie i opinie w sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą, i braniu ich pod uwagę,
• powierzaniu dzieciom prostych zadań,
• zachęcaniu dzieci do generowania pomysłów,
• zachęcaniu dzieci do współpracy z rówieśnikami i dorosłymi oraz tworzeniu warunków do tej współpracy.

Osoby, które chcą zdobyć więcej informacji na temat Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, zapraszamy do zapoznania się z publikacją: „ Przedszkole promujące zdrowe. Poradnik dla Przedszkoli i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia”  autorstwa: Magdaleny Woynarowskiej-Sołdan, Barbary Woynarowskiej,  oraz do odwiedzenia strony internetowej: https://www.ore.edu.pl/2018/02/przedszkole-promujace-zdrowie/

Nasze działania:

 • propagowanie zdrowego odżywiania poprzez wprowadzenie zmian żywieniowych (wartościowe posiłki– kaloryczność dostosowana do wieku przedszkolnego),
 • kształtowanie nawyku dzieci do regularnego picia wody,
 • codzienne zabawy ruchowe, ogólnorozwojowe na terenie ogrodu przedszkolnego lub w salach zabaw,
 • bajkoterapia– codzienne czytanie dzieciom bajek, opowiadań podczas relaksu,Przedszkole należy do Klubu Czytających Przedszkoli,
 • „szwedzki stół”– samodzielne komponowanie spożywanych potraw,  wdrażanie do samodzielności podczas pełnienia dyżurów w czasie posiłków,
 • udział w akcjach charytatywnych(Góra Grosza, UNICEF, Bieg Sponsorowany, WOŚP, kartki świąteczne dla Starszaków z Niegowa, dla emerytowanych pracowników przedszkola i żłobka, zbiórka nakrętek dla Wrocławskiego Hospicjum )
 • spacery edukacyjne(na skrzyżowanie, do parku, do ogródków działkowych, lasu),
 • udział w akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Razem na Święta”,„Do Hymnu”, „Pamiętamy”,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym(m.in.: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kłodzku, EKOCENTRUM Parku Narodowego Gór Stołowych, Biblioteka Miejska, Urząd Miasta, Kudowskie Centrum Kultury, Szlak Ginących Zawodów, Sudeckie Chaty, Skansen Pogórza Sudeckiego, Muzeum Zabawek, Komisariat Policji, weterynarz, Szkoła Podstawowa nr 2 i nr 3), organizacja Przeglądu Twórczości Dzieci Przedszkolnych z udziałem zaprzyjaźnionego przedszkola z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego “Na bursztynowym szlaku” z Lewina Kłodzkiego, Społecznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. S. Moniuszki, Niepublicznego Przedszkola „Co słonko widziało”, współpraca z przedszkolem w Nachodzie, wymiana pocztówkowa z przedszkolami z całej Polski,
 • realizacja ogólnopolskich programów edukacyjnych: Dzieci uczą rodziców, Mamo, tato wolę wodę, Czyściochowe Przedszkole, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Akademia Aquafresh, Dzieciaki Mleczaki, BohaterOn, Optymistyczne Przedszkole, Bezpieczne Przedszkole, Skąd się biorą produkty ekologiczne, Działaj z imPetem, Mali Patrioci, Przedszkole na czasie, Czytanie ma moc, Bezpieczny Dolnoślązak,
 • realizacja programów własnych i innowacji pedagogicznej: Kubusiowe Przedszkolaki Przyjaciółmi Pszczół, Program preorientacji zawodowej,  W Przedszkolu Kubusia Puchatka maluchy nie płaczą, Program pracy z dzieckiem zdolnym, Mały Europejczyk, Obieżyświat w Przedszkolu, Doskonałe Nawyki mają moje smyki. Tańce Wychowańce i Bajki Pedagogiczne,
 • przygotowywanie soków i szaszłyków owocowych, warzywnych, sałatek, surówek przez dzieci podczas zajęć tematycznych,
 • zorganizowanie cyklu zajęć na temat bezpieczeństwa, przeszkolenie dzieci w zakresie pomocy przedmedycznej,  znajomość numerów alarmowych, przeprowadzenie próbnej ewakuacji, umieszczenie i wykorzystywanie w każdej sali kodeksu przedszkolaka,
 • udział w przedsięwzięciach umożliwiających dzieciom kształtowanie tożsamości społecznej i narodowej, m.in.: Dzień Edukacji Narodowej, Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia, 11 listopada,  Jasełka, Dzień Flagi,Targi Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • organizacja ważnych wydarzeń i dni w oddziałach, m.in. Dzień Przedszkolaka,Święto Pieczonego Ziemniaka, Chłopaka, Dziewczyny, Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień warzyw i owoców, Narodowy Dzień Sportu, Dzień Drzewa, Dzień Praw Dziecka, Urodziny Kubusia Puchatka, Dzień Życzliwości, Dzień Postaci z Bajek,Tydzień Kodowania, Andrzejki,  Mikołajki, Wigilia przedszkolna, Bal karnawałowy, Dzień Kreatywności, Pierwszy Dzień Wiosny, Światowy Dzień Wody, Dzień nowych technologii, Tydzień Kodowania, Dzień Ziemi, Festyn rodzinny „Mama, tata i ja”).
 • organizacja konkursów wewnętrznych; przegląd twórczości dziecięcej angielskiej, konkurs piosenki zimowej i świątecznej, plastyczny,  recytatorski, udział w konkursach zewnętrznych,
 • organizacja kół zainteresowań dla dzieci: artystyczne, plastyczne,czytelnicze, sportowe, rytmiczno-taneczne, języka angielskiego, gier planszowych, matematyczne,
 • umieszczenie koszy do segregacji odpadów w pomieszczeniach przedszkola – (na papier, plastik, odpady zmieszane), aby dzieci uczyły się segregowania odpadów od najmłodszych lat,
 • regularne gromadzenie materiałów, publikacji i pomocy dydaktycznych dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,

UWAGA!!!

Serdecznie zachęcamy rodziców i opiekunów dzieci do dbałości o zdrowie

 

Aktualne  informacje dotyczące naszego zdrowia i bezpieczeństwa (np. wytyczne w sprawie zapobiegania COVID-19)  znajdą  Państwo na stronie www Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis

Kampania informacyjna „Wybieraj Bezpieczną Żywność”

Podstawą kampanii jest zachęcanie Europejczyków do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych poprzez wyjaśnianie kluczowej roli, jaką odgrywa nauka w bezpieczeństwie żywności. Kampania skierowana jest do przeciętnego konsumenta w wieku 25-45 lat, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i młodych rodziców . Więcej informacji wraz materiałami odnajdą Państwo na stronie

https://campaigns.efsa.europa.eu/EUChooseSafeFood/#/index-pl

Cykliczna akcja NFZ „Środa z profilaktyką” poświęcona głównie  profilaktyce otyłości oraz cukrzycy.   

Materiały informacyjno-edukacyjne dostępne są na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/sroda-z-profilaktyka.

Informujemy, że na kanale YouTube Akademii NFZ dostępne są zestawy ćwiczeń dla dzieci i dorosłych. Przeznaczony dla dzieci „Atlas ćwiczeń” zamieszczono na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/mzdrowie/cwiczenia.

Na stronie: https://diety.nfz.gov.pl można znaleźć darmowe rodzinne plany żywieniowe dla osób zdrowych oraz pacjentów, także w formie planów rodzinnych. 

FILM/profilaktyka otyłości u dzieci znajdziecie Państwo na stronie: https://akademia.nfz.gov.pl/dzieci-profilaktyka-otylosci-2/?lang=en

Kampania edukacyjna „Bohaterowie załogi FAST”, której celem jest podnoszenie świadomości w zakresie objawów udaru mózgu i szybkiego dziania. Polecamy zarówno dzieciom jak i dorosłym.

https://pl-pl.fastheroes.com/

 

Zachęcamy do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Zdrowo i Sportowo https://zdrowoisportowo.edu.pl/

oraz https://kidstation.pl/wydarzenia/zajecia-sportowe-online-05-03-g-9-30/