Dyrektor  Przedszkola: mgr Katarzyna Jędrzejewska

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Mężyńska

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • mgr Agata Wilk
 • Agnieszka Libner
 • mgr Agnieszka Karbiak
 • mgr Alina Niczyj
 • lic. Maria Sobczak
 • mgr Ewelina Owczarek
 • mgr Elżbieta Żulińska
 • mgr Izabela Zasina-Gacek
 • mgr Patrycja Lenik
 • mgr Teresa Utrata
 • mgr Anita Cechanowicz
 • lic. Janina Jankiewicz
 • mgr Agnieszka Myszczyszyn – logopeda
 • mgr Regina Rusnarczyk – katecheta
 • mgr Agata Rýdlová- psycholog
 • mgr Anna Maciejny- język angielski