p.o. Dyrektora Przedszkola: mgr Katarzyna Mężyńska

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • mgr Agata Wilk
 • Agnieszka Libner
 • mgr Agnieszka Karbiak
 • mgr Alina Niczyj
 • lic. Anna Dub
 • Ewa Olszewska
 • Iwona Sojka
 • mgr Izabela Zasina-Gacek
 • mgr Patrycja Lenik
 • mgr Teresa Utrata
 • mgr Katarzyna Jędrzejewska
 • mgr Aleksandra Szczepańska
 • lic. Paulina Jarczewska – nauczyciel j. angielskiego
 • mgr Agnieszka Myszczyszyn – logopeda
 • mgr Michał Kryczka – gimnastyka korekcyjna
 • mgr Regina Rusnarczyk – katecheta
 • mgr Agnieszka Stwertetschka – zajęcia taneczne