Szanowni Rodzice!

Od 1 września 2020r Przedszkole będzie funkcjonować przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli (https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-25-sierpnia-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3–iv-aktualizacja )

Informujemy, że  będzie funkcjonowała następująca organizacja grup:

Budynek główny, ul. 1 Maja 16

 1. Motylki- oddział czynny od godz. 7.30 do 15.30
 2. Misie- oddział czynny od godz. 8.00 do 14.00
 3. Biedronki-oddział czynny od godz. 6.00 do 16.00
 4. Krasnoludki- oddział czynny od godz. 8.00 do 15.00

Szkoła Podstawowa, ul. Pogodna 9

Wejście do budynku dla dzieci przedszkolnych znajduje się od strony placu zabaw.

 1. Stokrotki- oddział czynny od godz.8.00 do 15.30
 2. Żabki- oddział czynny od godz.6.00 do 14.00
 3. Pszczółki- oddział czynny od godz. 7.30 do 14.30
 4. Promyczki- oddział czynny od godz. 8.00 do 16.00

Szkoła Podstawowa, ul. Kościuszki 58

 1. Jagódki- oddział czynny od godz. 6.30 do 13.00 (wejście główne do budynku)
 2. Bratki- oddział czynny od godz. 8.00 do 15.00  (wejście przy sali gimnastycznej)

Jeśli istnieje konieczność pobytu dziecka w godzinach wcześniejszych lub późniejszych dziecko będzie przebywało w grupie łączonej z utrzymaniem  bezpiecznej odległości.

Przypominamy najważniejsze zasady:

 1. Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola ani na plac zabaw. Przyprowadzając i odbierając dziecko korzystaz wideodomofonu lub dzwonka, a dziecko odbierane i przekazywane jest przez pomoc nauczyciela lub nauczyciela z zachowaniem dystansu minimum 1,5 m.  Prosimy o wcześniejsze przyprowadzenie dziecka ze względu na czas oczekiwania na jego odbiór przez pracownika przedszkola. 
 2. Wyjątek stanowią rodzice dzieci 3-letnich- pierwszy raz przyprowadzający dziecko do przedszkola. Przez okres 2 tygodni będą mogli wejść z dzieckiem do szatni i tam przekazać dziecko pracownikowi przedszkola z zachowaniem następujących zasad:

* Jedno dziecko przyprowadza jeden rodzic lub opiekun.

* Rodzica lub opiekuna przyprowadzającego i odbierającego dziecko obowiązuje noszenie maseczki na terenie przedszkola i dezynfekcja rąk zaraz po wejściu do budynku.

* W szatni jednorazowo może przebywać 1 rodzic, pozostali rodzice czekają przed wejściem do budynku.

 1. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe, bez najmniejszych oznak chorobowych.
 2.  Jeśli nauczyciel zaobserwuje u dziecka objawy niepokojące wskazujące na chorobę,niezwłocznie powiadamia rodzica, który jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko.
 3. W przypadku kataru alergicznego oraz alergii pokarmowej prosimy o zaświadczenie od lekarza.
 4. . Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych zabawek, ani innych przedmiotów.
 5. Odzież zmienną w przypadku konieczności przebrania dziecka prosimy przynieść w  podpisanym woreczku.

Przyprowadzamy dzieci do przedszkola do godz. 8.30.

 

Prosimy o zapoznanie się z naszymi procedurami oraz podpisanie oświadczeń załączonych do procedur

WEWNĘTRZNA PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA  

(załącznik nr 2)

PROCEDURA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

(załącznik nr 1)

Wychowawcy grup przekażą Państwu najważniejsze informacje i powiadomią o terminach zebrań grupowych.

 

Wszelkie podjęte działania są dla dobra dzieci z myślą o ich bezpieczeństwie. Prosimy rodziców o wyrozumiałość i współpracę.