Już po raz kolejny nasze Przedszkole weźmie udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Wszystkie grupy  zachęcamy do odśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” we wtorek, 10 listopada o godz. 11:11 (każda grupa w swojej sali).